Välkommen till Engbergs Transportsystem

Med ständig utveckling som främsta drivkraft skapar Engbergs Transportsystem rationella och kostnadseffektiva logistiklösningar för skogsindustrikunder i norra Sverige. Våra logistiksystem verkar som en integrerad del i kundens materialflöde på industriområdet.

Kompetens och kvalificerad nyfikenhet

Skärpt konkurrenskraft ett hållbart steg i taget. Vi hittar nya möjligheter i befintliga lösningar. Läs mer

Vill du bli en av oss?

Vi växer tillsammans med våra kunder. Vill du hjälpa oss att fortsätta leverera rätt kvalitet i rätt tid? Läs mer

Vår arbetsprocess

Verksamhetsutveckling är vår ledstjärna. Vi tar ledning med logistiklösningar som vilar på stabil grund. Läs mer