Trygg tillväxt och fortsatt förädling

Hos oss går kvalitet alltid före kvantitet

Ökad produktivitet till minskade kostnader

Vi skapar mervärde med starkt engagemang

Helhetsgrepp som tryggar fullt affärsfokus för kunden

Nya system med beprövad teknik

Välkommen till Engbergs Transportsystem

Med ständig utveckling som främsta drivkraft skapar Engbergs Transportsystem rationella och kostnadseffektiva logistiklösningar för skogsindustrikunder i norra Sverige. Våra logistiksystem verkar som en integrerad del i kundens materialflöde på industriområdet.

Kompetens och kvalificerad nyfikenhet

Skärpt konkurrenskraft ett hållbart steg i taget. Vi hittar nya möjligheter i befintliga lösningar.

Läs mer

Vill du bli en av oss?

Vi växer tillsammans med våra kunder. Vill du hjälpa oss att fortsätta leverera rätt kvalitet i rätt tid?

Läs mer

Vår arbetsprocess

Verksamhetsutveckling är vår ledstjärna. Vi tar ledning med logistiklösningar som vilar på stabil grund.

Läs mer