Logistikpartner som förvaltar helhetsansvar med kompetens och kvalificerad nyfikenhet

Genom långsiktiga samarbeten strävar Engbergs Transportsystem efter att skapa ett förtroende som lägger en trygg grund för vår uppdragsgivare att öka fokus på sin kärnverksamhet. Vi har kompetensen och viljan att lösa hela logistikkedjan, vilket ger oss möjlighet att flytta resurser dit de i varje tid behövs bäst.

Genom att ta fullt ansvar för prioriteringar och maskinval, vill vi bidra till en optimal produktion för våra kunder, som finns inom den skogsbaserade processindustrin i norra Sverige.

Unik helhetslösning med fullt logistikansvar hos Östrand

Under drygt 45 år har vi hanterat ved och flis åt SCA Östrands massafabrik och sedan 2013 ansvarar vi för hela den interna logistiken med såväl maskiner som bemanning med vår egen personal. Idag är Engbergs Transportsystem den enda entreprenör i Sverige som levererar en sådan helhetslösning med fullt logistikansvar mellan produktion och inleveranser inom en skogsindustrianläggning. Det är ett unikt förtroende som vi vårdar omsorgsfullt.

Förvaltar lärdomar för att finna nya vägar

I en bransch där priserna är pressade krävs det av oss att vi kan verksamheten väl. Upparbetad erfarenhet tillsammans med kvalificerad nyfikenhet gör oss till en pålitlig logistikpartner. Vår starka vilja och bevisade förmåga att förbättra befintliga lösningar med hjälp av beprövad teknik skiljer oss från våra konkurrenter.

SCA Östrand växer och vi kommer att ha ansvar för den interna logistiken på en av världens största massafabriker. Genom att förvalta våra lärdomar söker vi ständigt nya vägar till ökade vinster för verksamheten hos befintliga och framtida kunder.