Engbergs Transportsystem – logistikpartner med helhetsgrepp om materialflödet

Engbergs Transportsystem är ett framstegsvänligt företag som tar helhetsansvar för skogsindustrikunders logistikbehov på industriområdet. Med beprövad teknik utvecklar vi nya system för att alltid ligga i framkant och skapa mervärde för kunden.

Vi levererar rätt kvalitet i rätt tid och anpassar oss snabbt efter förändrade förhållanden. Med en kompetent personalstyrka som känner engagemang för sina uppgifter, växer vi tillsammans med våra kunder.

Funktionsbaserad logistiklösning för hela fabriken

Engbergs Transportsystem har i olika skepnader hanterat råvara vid SCA Östrands massafabrik sedan 1970. Vi har under den perioden varit delaktiga i fabrikens förmåga att öka produktionen med mer än det dubbla. Nu följer vi med när Östrand har växt ytterligare och möter framtiden som en av världens största massafabriker.

Bolaget startades den 1 maj 1970 av Arne Engberg, som var verkmästare hos den tidigare entreprenören vid SCA Östrand. När denne ville avsluta verksamheten tog Arne Engberg över uppdraget som då omfattade ved- och flishantering med totalt sex hjullastare. Senare gick ägarskapet vidare till sonen Kjell-Arne Engberg och idag levererar vi en funktionsbaserad logistiklösning för hela fabriken.

Trygg tillväxt och fortsatt förädling

Tjänsterna har utvecklats från maskinuthyrning till försäljning av helhetslösningar med garanti på funktion och kostnad. Vi har under perioden tillsammans med våra kunder utvecklat affären med produktivitetsökning och därigenom kostnadsreducering som följd.

Vi har både viljan och de rätta resurserna för att förädla nya idéer och vårt starka engagemang för våra uppdrag gör att vi fortsätter att söka och förverkliga förbättringsmöjligheter. Det är en inställning som genomsyrar verksamheten och som vi aktivt uppmuntrar hos våra medarbetare.
Vi fortsätter att växa, men vi är noga med att satsa på trygg tillväxt. Kvalitet går alltid före kvantitet hos Engbergs Transportsystem.