Miljöcertifierat företag med utbildade medarbetare

Engbergs Transportsystem är ett miljöcertifierat företag. 
Samtliga medarbetare är utbildade i miljöfrågor och deltar i det kontinuerligt pågående miljöarbetet.

Miljöpolicy

Engbergs Transportsystem AB skall sträva efter att ständigt förbättra företagets miljöarbete. Detta skall ske med beprövad teknik i nya applikationer, och med resurseffektivitet som ledstjärna. Detta innebär att alla anställda, samt maskinförare, informeras och utbildas i vårt fortlöpande miljöarbete.

Ovanstående kräver att:

  • Företaget följer gällande lagstiftning, förordningar samt andra bestämmelser som företaget har ett åtagande mot.
  • Företaget hushållar med lagerresurser, som till exempel diesel och olja.
  • Företaget genom val av teknik och produkter minskar den totala miljöbelastningen.
  • Företaget har ett långsiktigt tänkande i miljöarbetet.