Tar ledning med logistiklösningar som vilar på stabil grund

Verksamhetsutveckling är vår ledstjärna. Vi lägger mycket tid och resurser på att utveckla våra metoder och verktyg för att behålla en ledande position i branschen och erbjuda våra kunder högsta möjliga effektivitet. Genom att alltid söka nya möjligheter i befintliga lösningar, skärper vi konkurrenskraften ett hållbart steg i taget.

Vi vinnlägger oss om att vara operativt transparenta i det dagliga arbetet. Det innebär att vi ser till att leverera rätt produkt i rätt tid, utan att våra kunder behöver tänka på hur det gick till. Med välfungerande intern information löser vi våra uppgifter till fullo även när förändringar sker snabbt.

Vår verksamhet vilar på följande fyra hörnpelare:

 • Maskinval
  Vi anpassar maskinparken efter behoven hos respektive kund. Med en egenutvecklad metod väljer vi rätt maskin för uppgiften.
 • Underhåll
  Vi använder moderna maskiner, motorer och konstruktioner för maximal effektivitet, styrka och livslängd. Vi tillämpar dessutom ett egenutvecklat, belastningsberoende underhållsprogram för varje maskin. Det innebär kortfattat att maskinen själv berättar för oss när det är dags för underhåll, vilket medför en mycket effektivare hantering jämfört med underhåll som styrs av kalender eller riskberäkningar.
 • Personal
  Våra medarbetare vet vad som ska göras, när det ska göras och hur det ska göras. De är intresserade av och tar ansvar för sina arbetsuppgifter, maskiner och material. Vi investerar kontinuerligt i vår personal för att de ska fortsätta ha siktet inställt på företagets långsiktiga mål, känna trygghet i att ta egna initiativ och lösa eventuella problem på egen hand eller i samarbete med sina kollegor.
 • Logistik
  Genom vår drygt 45-åriga företagshistoria har vi förvärvat unik kunskap om maskinprestanda. Tack vare beprövad erfarenhet kan vi med full kompetens komponera maskinparken efter kundens behov.