Då vi är privat koncern med minst 50 anställda är vi skyldig att ha en visselblåsarpolicy och ett upplägg för anonym, muntlig och personlig visselblåsning. 

 Vad betyder då att ”visselblåsa”?
Att visselblåsa betyder att en person rapporterar samt informerar om misstankar, pågående brott eller korruption. 

 Vilka kan använda vår visselblåsartjänst, vad har man för skydd och vad ska man tänka på när man visselblåser? 
För att omfattas av vår visselblåsartjänst måste du som visselblåser arbeta, har arbetat eller velat arbeta hos oss. Detta inkluderar såklart konsulter, samarbetspartners, underleverantörer, praktikanter och potentiell personal.  

För att få Visselblåsarlagen skydd ska det finnas intresse av informationen och skyddet du får är att du inte drabbas av repressalier och väljer du att bli anonym finns ett förbud om att vi inte får undersöka vem du är. 

Du kan visselblåsa händelser eller ageranden, vare sig de är menade, blundade för eller oaktsamma samt, olyckshändelser. 

Det är viktigt att du som visselblåser ger oss så mycket information som du bara kan, så vi kan agera på bästa sätt utefter just din visselblåsning. 

 Och vad händer efter din visselblåsning?
Ärendet inkommer till oss, därefter undersöker vi dess saklighet, rimlighet och allvarlighet. Vi hanterar det och tar hjälp av de funktioner vi behöver för att din visselblåsning ska bli så omhändertagen som möjligt. 

Klicka här för visselblåsning