Utvecklingsgrupp

Fredrik EngbergOkategoriserade

På initiativ av våra medarbetar har de tillsammans startat en utvecklingsgrupp. Utvecklingsgruppen ska vara en bro mellan ledningsgruppen och medarbetarna och fånga upp saker som kan förbättras. De arbetar med ett brett spektra av frågor som rör allt från intern kommunikation till utbildningar och val av maskiner. Kul med engagerade medarbetare tycker vi!